Informacje / Dokumenty potrzebne do nostrifikacji / Organizacja / Zdjecia

Dokumenty potrzebne do nostrifikacji

Dyplom szkoły średniej.

Dyplom szkoły pielegniarskiej

Prawo wykonywania zawodu

Aplikacje;
http://www.cgfns.org

Credential Evaluation Services (CES) has to be transferred to Continental Testing Services Inc.

Program godzinowy szkoły pielegniarskiej - wydane przez Szkołę Pielęgniarską

Polskie dokumenty muszą być przetłumaczone na angielski i dołączone muszą być kopie orginałów.


Dokumenty muszą być wysyłane Certified Letter


Franciszka Staszewski
773 267-3118


Dobry tłumacz: Polish Services Agency 5523 W Belmont Ave, Chicago, IL 60641 773-427-6981